Περιγραφή Επιχείρησης

  • Ένα concept cafe που έγινε σημείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης.

Φιλικής Εταιρείας 1, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 231 025 4533
Email: ovalbarcafe@yahoo.com