Περιγραφή Επιχείρησης

Ελευθερίου  Βενιζέλου 38, 85300 Κως, Δωδεκάνησα
Τηλ:  22 420 23847