Περιγραφή Επιχείρησης

Cafe – Bar.

Ακτή Νάζου, Παλλάδα
Τηλ:  22830 24078