Περιγραφή Επιχείρησης

Aποστολόπουλος Δημήτρης
Παλαιό λιμάνι