Περιγραφή Επιχείρησης

Λιμάνι Κεντρικό:

Κατούνη 2

Τηλ. 2310-542906

Τηλ. 2310-548668

Λιμάνι Υποκατάστημα:

Κουντουριώτου – Φωκαίας

Τηλ.:2310-567111

Εύοσμος:

Καραολή κ Δημητρίου 223

Τηλ.:2310-641360

FAX: 2310-641361

E-mail: info@mpakaliaros.gr