Περιγραφή Επιχείρησης

Εξαιρετική Ελληνική Κουζίνα – Ψάρια.

Μεθώνη, Μεσσηνία
Τηλ: 2723031382