Περιγραφή Επιχείρησης

Εθνικής Αντίστασης 13, Κιλκίς

Τηλ: 2341 070191