Περιγραφή Επιχείρησης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Εθνική οδός Καλαμάτας Τρίπολης (νοσοκομείο), Καλαμάτα / GPS: 37.066883, 22.060316
Τηλ: 2721 064244