Περιγραφή Επιχείρησης

Εξαιρετική  Κουζίνα  και  Ρακί μέχρι …Λήθη  !!!

Φιλίνου  1

Τ.Κ 85 300,  Κως,  Δωδεκάνησα