Περιγραφή Επιχείρησης

Ανδρέα  Παπανδρέου  110

Αμμουδαρά  Γαζιού, Ηράκλειο

Τηλ: 2810  250999