Περιγραφή Επιχείρησης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τέλενδος, Κάλιμνος, Δωδεκάνησσα/ GPS: 36.997137, 26.920755
Τηλ: 693 831 4182