Περιγραφή Επιχείρησης

Τσιπουράδικο

Πετροπούλου 3, Τρίπολη
Τηλ: 2712710383 – 6973300599