Χαρίλαος Restaurant – Cafe

Παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, σε ένα μαγικό περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Καρδαμύλη / GPS: 36.885716, 22.232463
Τηλ: 2721 073373 

“Charilaos” Restaurant – Cafe

Traditional, Greek flavors in a magical environment by the sea.

Contact Info:

Kardamili, Mani / GPS: 36.885716, 22.232463
Τel: 2721 073373