Σύγχρονη παραλιακή κωμόπολη με αξιόλογη τουριστική κίνηση, η Ιτέα – οφείλει την ονομασία της στις πολλές ιτιές που φύτρωναν άλλοτε εδώ – είναι χτισμένη στο μυχό του ομώνυμου κόλπου, στο άκρο του εκτεταμένου ελαιώνα που ξεκινά από την Άμφισσα. Από το εμπορικό λιμάνι της διακινούνται οι βωξίτες του Παρνασσού. Η Ιτέα έχει 4.666 κατοίκους. Aπέχει 13 χλμ NΑ από την Άμφισσα.